Nowoczesne Systemy Grzewcze i Sanitarne
Modern Heating and Sanitary SystemWENTYLACJA, KLIMATYZACJA
VENTILATION, AIR CONDITIONING
+48 71 78 78 333
+48 607 700 778
Interam sklelp internetowy

Alternatywne żródła energii

Alternatywne żródła energii czyli źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło Ziemi. Przy obecnym poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne źródło energii można w pewnym sensie uznać także tę część odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia, zwłaszcza tworzywa sztuczne.

Zalety źródeł odnawialnych:

  • minimalny wpływ na środowisko,
  • oszczędność paliw (eliminacja zużycia węgla, ropy i gazu w produkcji energii elektrycznej),
  • duże  stale odnawiające się zasoby energii,
  • stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej,
  • możliwość pracy na sieć wydzieloną,
  • rozproszone na całym obszarze kraju, co rozwiązuje problem transportu energii, gdyż mogą być pozyskiwane w dowolnym miejscu oraz eliminuje straty związane z dystrybucją i pozwoli uniknąć budowy linii przesyłowych.
Grupa SBS