Nowoczesne Systemy Grzewcze i Sanitarne
Modern Heating and Sanitary SystemWENTYLACJA, KLIMATYZACJA
VENTILATION, AIR CONDITIONING
+48 71 78 78 333
+48 607 700 778
Interam sklelp internetowy

KSH

Kolektory słoneczne są sercem systemów solarnych służących do przygotowania ciepłej wody. Idealnie nadają się zarówno do niewielkich instalacji dla budownictwa jednorodzinnego, jak i do budowy dużych systemów, np. w obiektach użyteczności publicznej.
Można je również stosować do ogrzewania wody w basenach kąpielowych oraz do wspomagania ogrzewania budynków.

Zalety:
Wysokie parametry przetwarzania promieniowania słonecznego - współczynnik absorbcji 95%, emisji 5% -
dzięki zastosowaniu absorbera pokrytego wysokoselektywną warstwą absorpcyjną eta plus firmy Blue Tec
oraz hartowanej szyby solarnej o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego.

Doskonały przekaz energii cieplnej do systemu grzewczego dzięki zastosowaniu ultradźwiękowej
technologii łączenia blachy absorbera z systemem rurek miedzianych
.
Zwarta wannowa obudowa wykonana z blachy aluminiowej malowanej proszkowo zapewnia wysoką
szczelność i gwarantuje wieloletnią eksploatację.

Zminimalizowane straty ciepła do otoczenia dzięki najwyższej jakości izolacji termicznej z zagęszczonej
skalnej wełny mineralnej
.
Specjalnie skonstruowane zestawy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium zapewniające
szybki i pewny montaż na dachach o różnych kątach nachylenia.

Wszystkie elementy kolektora wykonane są z trwałych materiałów (miedź, aluminium) w sposób
odpowiadający najwyższym normom jakościowym, dzięki czemu kolektory objęte są 10-letnią
gwarancją.

o produktach

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne stosowane są do wspomagania systemów ogrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz ogrzewania wody w basenach kąpielowych. Istnieje wiele rozwiązań instalacji z kolektorami słonecznymi i sposobów ich kojarzenia z istniejącymi systemami grzewczymi.

Kierunek ustawienia kolektora na południe.
Płaszczyzna kolektora powinna być skierowana w miarę możliwości na południe. W praktyce jednak nie zawsze jest to możliwe i dopuszcza się odchylenia kąta w granicach ±45°. Z programów symulacyjnych wynika, że straty zysków energetycznych kolektorów odchylonych od kierunku południowego o kąt 45° nie są znaczące i mieszczą się w granicach do 10%.
Nachylenie baterii kolektorów.
Nachylenie płaszczyzny kolektora CC względem płaszczyzny poziomej odgrywa istotną rolę w odbiorze promieniowania słonecznego.
Najkorzystniejsze warunki odbioru energii słonecznej występują, gdy promienie słońca padają prostopadle na szybę kolektora.
Ze względu na zmienną wartość kąta B w zależności od pory dnia i pory roku, kąt nachylenia kolektora także powinien być różny w poszczególnych miesiącach roku.

Na co należy zwracać uwagę przy budowie instalacji:
- zasilanie kolektora umieścić u dołu baterii, a odbiór u góry po jej przeciwnej stronie,
- należy układać rury tak, aby ułatwić odpowietrzenie instalacji podczas jej uruchamiania,
- zgodnie z instrukcją napełnić instalację zalecanymi płynami, a następnie starannie odpowietrzyć,
- wytworzyć w instalacji takiego nadciśnienia nośnika ciepła, aby w kolektorach było ok. 1,5 bar,
- postępować zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montażu i eksploatacji dołączonymi do podzespołów instalacji.

Systemy solarne Solaris - kolektory słoneczne

Rosnące ceny paliw oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa powodują dynamiczny wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynku zapotrzebowanie energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody stanowią zdecydowaną większość. Przy tak wysokich cenach szczególnie oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze w dużym stopniu obciążają budżet gospodarstw domowych, spółdzielni, szpitali, szkół itp. Skutecznym sposobem zminimalizowania tych wydatków jest zastąpienie tradycyjnych źródeł ciepła nowymi, ekologicznymi, pozyskującymi tanią energię urządzeniami. Do takich rozwiązań, gwarantujących niskie koszty eksploatacji, zaliczamy kolektory słoneczne, które czerpią energię bezpośrednio z otoczenia. Praca tych systemów nie powoduje degradacji środowiska naturalnego.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie klientów ekologicznymi i tanimi w eksploatacji źródłami energii firma NIBE-BIAWAR wzbogaciła ofertę handlową o zestawy solarne SOLARIS. Przygotowane pakiety są skomponowane do instalacji ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych. Istnieje możliwość dowolnej rozbudowy instalacji w zależności od indywidualnych potrzeb. Zestaw ma zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych obiektach.

Główne elementy pakietu solarnego Solaris to:

  • kolektory słoneczne,
  • zasobnik solarny,
  • grupa pompowa,
  • regulator solarny.
Grupa SBS