Nowoczesne Systemy Grzewcze i Sanitarne
Modern Heating and Sanitary SystemWENTYLACJA, KLIMATYZACJA
VENTILATION, AIR CONDITIONING
+48 71 78 78 333
+48 607 700 778
Interam sklelp internetowy

W ofercie posiadamy pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody, wspomagania centralnego ogrzewania.

Pompa ciepła może korzystać z trzech podstawowych rodzajów źródła ciepła : powietrza, gruntu lub wód gruntowych.

Ogólnie rzecz biorąc najwyższe sprawności pracy uzyskują pompy ciepła pobierające ciepło z wody, a także z gruntu. Pompy pobierające ciepło z powietrza uzyskują niższe sprawności pracy, ale pozwalają zmniejszyć koszty związane z inwestycją dzięki uniknięciu prac ziemnych.

 

Znaczącą zaletą pompy ciepła jest to że, energia elektyryczna włożona w pracę pompy jest kilkakrotnie niższe od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy.

Dla zagwarantowania wysokiej sprawności i niezawodności pracy, firma Viessmann stosuje innowacyjne rozwiązania techniczne. Wszystkie pompy ciepła typu VITOCAL wykorzystują sprężarki typu Scroll, które cechują się wyjątkową długowiecznością, gdy mówi się o kilkudziesięciu latach bezawaryjnej pracy, a sama pompa pracuje z reguły maksymalnie 2.000-3.000 h/rok. Można to odnieść do domowych lodówek, które pracując na podobnej zasadzie jak pompa ciepła służą użytkownikom bezawaryjnie nawet ponad 20 lat.

Najczęstszym wariantem zastosowania pompy ciepła w Polsce jest wykorzystanie ciepła gruntu poprzez tzw. kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Czynnik niezamarzający (tzw. solanka) krążąc w długiej wężownicy na głębokości rzędu 1,2÷1,5 m, odbiera ciepło z gruntu i oddaje go do obiegu chłodniczego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy (bezfreonowy) odbierając ciepło podwyższa temperaturę od około -20oC do około 0oC. Po sprężeniu jego temperatura jeszcze rośnie do około 120oC. Oddając ciepło już do wody grzewczej płynącej w instalacji centralnego ogrzewania budynku, jest w stanie podgrzać ją nawet do 65oC. Powierzchnia kolektora ziemnego zależy od rodzaju gruntu i typu budynku, ale jego orientacyjna powierzchnia powinna być 1,5÷2 razy większa od powierzchni użytkowej domu. Przy małej powierzchni działki, można zastosować bardzo dobre rozwiązanie z sondami pionowymi, pobierając ciepło gruntu z głębokości kilkudziesięciu metrów. Często koszty obydwu rozwiązań mogą być już porównywalne.

Pompa ciepła stanowi na dzień dzisiejszy najbardziej energooszczędne nowoczesne rozwiązanie techniki grzewczej. Niewątpliwie koszt inwestycji zazwyczaj przewyższa koszty dla innych systemów, ale rosnące ceny paliw, a w szczególności oleju opalowego sprawiają, że zwrot podwyższonych kosztów inwestycji już teraz może wynieść niespełna kilka lat. Należy pamiętać, że szeregu kosztów związanych z budową tradycyjnej kotłowni można uniknąć, a więc komina, doprowadzenia gazu, zbiorników oleju opałowego, itd..

W sytuacji coraz częstszego budowania domów w oddaleniu od skupisk miejskich, gdzie brak jest dostępu do gazu ziemnego, pompa ciepła stanowi doskonałe rozwiązanie techniczne. Sprawność pracy pompy ciepła, gdy chwilowo odbiera się 3 kW z otoczenia, a oddaje 4 kW wraz z energią napędu sprężarki, wynosi 400%, a właściwie mówi się, że współczynnik COP wynosi 4,0. Pompy ciepła firmy Viessmann mogą osiągać współczynniki efektywności nawet do wartości 5,9, co jest szczytowym poziomem sprawności na rynku tego typu urządzeń.

Cechą szczególną pomp ciepła VITOCAL jest ich wszechstronność zastosowania. Od tradycyjnych rozwiązań pomp ciepła współpracujących z oddzielnymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej czy zbiornikami buforowymi, do urządzeń kompaktowych VITOCAL 343 mogących dodatkowo współpracować z kolektorami słonecznymi. Takie urządzenia zawierając w jednej obudowie podgrzewacz wody użytkowej i osprzęt hydrauliczny, mogą być instalowane na niewielkiej powierzchni w pomieszczeniach gospodarczych. Nowe pompy ciepła VITOCAL 350 pobierające ciepło z powietrza są także przystosowane do montażu na zewnątrz budynku, stanowiąc rozwiązanie dla między innymi modernizowanych kotłowni olejowych czy innych sytuacji, gdy niemożliwe lub utrudnione są prace ziemne, a zarazem brakuje miejsca na pompę ciepła wewnątrz budynku.

Grupa SBS