Nowoczesne Systemy Grzewcze i Sanitarne
Modern Heating and Sanitary SystemWENTYLACJA, KLIMATYZACJA
VENTILATION, AIR CONDITIONING
+48 71 78 78 333
+48 607 700 778
Interam sklelp internetowy

Instalacje z tworzyw sztucznych

Rury i kształtki VESBO PP-R są wytwarzane z wysokiej jakości żywic kopolimeru statycznego polipropylenu (PP-R Typ 3). W skład systemu wchodzą: rury jednorodne z PP-R /PN16,PN20/, rury z PP-R stabilizowane warstwą aluminium Vesbo STABI oraz rury kompozytowe Vesbo FASER, w których PP-R stabilizowany jest warstwą z włóknem szklanym. W skład systemu wchodzą kształtki do połączeń zgrzewanych i kształtek gwintowanych umożliwiających łączenie instalacji z innymi systemami,

Produkty dostępne są w średnicach do 110mm.
Jego własności fizyko-chemiczne nadają rurom VESBO uniwersalność, która pozwala im znaleźć zastosowanie w szerokim zakresie rozwiązań, w różnych gałęziach przemysłu.
Ich przewaga nad rurami PP typu 1 lub 2 i innymi rurami termoplastycznymi w instalacjach wody pitnej polega na wysokiej odporności na uderzenia i na wysoką temperaturę.

SYSTEM TWEETOP

Polietylen sieciowany (PEX) typu b, powstaje dzięki wzmocnieniu struktury wewnętrznej polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) , polegającej na zagęszczaniu wiązań pomiędzy atomami węgla, poprzez użycie silanu – katalizatora , przyspieszającego stworzenie wiązania typu węgiel – węgiel, jednego z najmocniejszych w przyrodzie. Proces ten sprawia ,że w efekcie otrzymujemy materiał odporny na wpływ jednoczesnego długotrwałego działania ciśnienia i temperatury, a więc doskonale nadający się do wewnętrznych instalacji wodnych i grzewczych.

Właściwości ogólne i zastosowanie systemu Do głównych zalet systemu Tweetop należą :

 • trwałość – oceniana na min 50 lat.
 • energooszczędność – niskie straty ciśnienia, niski wsp. przewodności cieplnej
 • higieniczność – PEX jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody
 • uniwersalność – system TweeTop można montować w instalacjach:
 • elastyczność – promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci kształtu sprawia, że przy trasowaniu instalacji można w średnicach 16-32 zastąpić kolana łukami
 • bardzo mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń termicznych
 • szczelność na dyfuzje tlenu – zarówno rury jak i kształtki są w 100% szczelne na dyfuzje tlenu
 • absolutna szczelność wykonywanych połączeń
 • możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji –poprzez użycie kształtek przejściowych , wyposażonych w gwinty
 • wysoki stopień odporności chemicznej
 • mały ciężar   

System Tweetop jest także szczególnie polecany do wykorzystania przy renowacjach starych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Podstawą systemu Tweetop są rury wielowarstwowe składające się z

- rury bazowej z aluminium zgrzewanego

- zewnętrznej i wewnętrznej warstwy PERT

Specyfika wykonywania połączeń w ramach systemu,  bazuje na technologii zaprasowania, polegającej na mechanicznym zespoleniu tworzywa z kształtką z mosiądzu.Połączenie zaprasowywane wykonuje się przy użyciu systemowych zaciskarek ręcznych lub elektrycznych, wyposażonych w szczęki zaciskowe o profilu U

Rura wielowarstwowa PE - Xb/AL/PE uniwersalna KISAN - kolor biały

DANE TECHNICZNE:
Rura  wielowarstwowa  PE-Xb/AL/PE  ma  zastosowanie  w  instalacjach: centralnego  ogrzewania, ogrzewania płaszczyznowego, wody użytkowej zimnej i ciepłej, wody lodowej.
- Budowa pięciowarstwowa
- Warstwa wewnętrzna wykonana z polietylenu sieciowanego metodą silanową
- Klasa zastosowania 5/10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 90⁰C
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Minimalny promień gięcia 5xDZ (DZ - średnica zewnętrzna)
- Brak pamięci kształtu – rurę można wyginać w sposób trwały
- Warstwa aluminium stanowi 100% barierę tlenową
- Niski współczynnik rozszerzalności liniowej – pięciokrotnie niższy od rur polietylenowych

DOPUSZCZENIA:
- Wykonanie zgodne z normą:PN-EN  ISO  21003 - 2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0777/01/2011

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE do ogrzewania płaszczyznowego - kolor czerwony

DANE TECHNICZNE:
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE ma zastosowanie w instalacjach: ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, niskotemperaturowych ogrzewań wodnych, wody użytkowej zimnej i ciepłej
- Budowa pięciowarstwowa
- Warstwa wewnętrzna wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności temperaturowej PE-RT Typ II
- Klasa zastosowania 4/10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 70⁰C
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Minimalny promień gięcia 5xDZ (DZ - średnica zewnętrzna)
- Brak pamięci kształtu – rurę można wyginać w sposób trwały
- Warstwa aluminium stanowi 100% barierę tlenową
- Niski współczynnik rozszerzalności liniowej – pięciokrotnie niższy od rur polietylenowych

DOPUSZCZENIA:
- Wykonanie zgodne z normą:PN-EN ISO 21003-2:2009
Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0777/01/2011

Grupa SBS