Nowoczesne Systemy Grzewcze i Sanitarne
Modern Heating and Sanitary SystemWENTYLACJA, KLIMATYZACJA
VENTILATION, AIR CONDITIONING
+48 71 78 78 333
+48 607 700 778
Interam sklelp internetowy

Rury preizolowane

 FLEXALEN jest systemem elastycznych rur preizolowanych o przesyłu wody grzewczej o niskich parametrach (do 95°C, 6 bar),ciepłej wody użytkowej oraz wody zimnej i ścieków.
System FLEXALEN 600 znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie chcemy minimalizować wymianę ciepła przy przesyle zewnętrznym czynnika grzewczego lub chłodniczego. Flexalen idealnie nadaje się do transportu czynnika grzewczego z kotłowni niskoparametrowych obsługujących kilka budynków. Przykładowo w obiektach szpitalnych, ośrodkach wypoczynkowych, zespołach budynków użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych. Rurą Flexalen można przesyłać ciepłą wodę użytkową. W takich przesyłach Flexalen jest szczególnie polecany, ze względu na całkowitą odporność na korozję, brak wytracania osadów wewnątrz rury roboczej, minimalną ilość złącz.
Flexalen znajduje również zastosowanie w sieciach cieplnych drugiego obiegu, od wymiennika grupowego do budynków. Często istnieje możliwość zastąpienia tradycyjnego układu czteroprzewodowego co i cwu dwiema rurami podwójnymi Flexalen.

  • rury dostarczane są w zwojach pod wymiar, eliminacja połączeń na budowie, krótki czas montażu
  • system bardzo elastyczny, małe siły przy wyginaniu rur, małe promienie gięcia rur
  • bardzo dobra izolacja, z pianki polietylenowej Thermaflex λ<0,04 przy 40°C, połączona w sposób trwały z rurą osłonową, odporna na dyfuzję wilgoci µ >3.500
  • rura robocza z PB, nie ulega korozji, nie występuje zarastanie ścianek osadem
  • możliwe wyższe prędkości przepływu - bardzo niskie opory
  • system samokompensujący, pozwala na dowolne prowadzenia trasy
  • rury podwójne: co i cwu 25-63 mm
  • możliwość zgrzewania rur standardową zgrzewarką polidyfuzyjną
  • wszystkie kształtki wykonane z tworzywa

ARMAFLEX TUBOLIT SPLIT/DUOSPLIT -preizolowane rury gwarantujące wysoki poziom wykonania i estetyki. Preizolowana rura miedziana przeznaczona jest do transportu gazu lub cieczy.

Zastosowanie do połączeń w systemach SPLIT, do połączenia zewnętrznej jednostki, skraplacza z wewnętrzną jednostką , parownikiem.

ARMAFLEX DUOSOLAR - unikalne rozwiązanie preizolowanych rur do systemów solarnych, łatwa w montażu, do zastosowań w profesjonalnych instalacjach solarnych gorącej wody. Minimalizują starty energii.

ARMAFLEX DUOSOLAR to kompletne systemowe rozwiązanie dwóch preizolowanych rur zasilania i powrotu, pozwala w łatwy i profesjonalny sposób połączyć panel solarny z zasobnikiem gorącej wody.

Grupa SBS